Leczenie padaczki

Czym jest padaczka?

Padaczka inaczej zwana epilepsją jest zaburzeniem neurologicznym, które powstaje na skutek pewnego rodzaju zaburzeń mózgu. Taka niesprawność mózgu powstaje, gdy dochodzi do nagłych i napadowych wyładowań wewnątrz komórek nerwowych. Napady padaczkowe mogą mieć różne nasilenie. Objawiają się albo krótkotrwałymi drgawkami, wstrząsami połączonymi z utratą świadomości, bądź dłuższymi atakami, którym towarzyszą silne drgawki. Padaczka jest chorobą przewlekłą mózgu i stanowi jedno z najczęściej występujących schorzeń neurologicznych.

Przyczyny epilepsji.

Niestety nie u każdego chorego można określić przyczynę zaburzenia, jakim jest padaczka. Zazwyczaj choroba uaktywnia się już w wieku dziecięcym i jej przyczyną jest uszkodzenie mózgu jeszcze w trakcie ciąży, czyli w okresie życia płodowego. Zdarza się również, iż anomalie w trakcie porodu (gdy dochodzi do niedotlenienia mózgu) lub tuż po nim, przyczyniają się do pojawienia się epilepsji u dziecka. Ponadto przyczynami mogą być urazy głowy, wady genetyczne czy też mózgowe porażenie dziecięce.

W sytuacji, gdy epilepsja ujawnia się u osoby dorosłej, można przypuszczać, iż przyczyną może być uraz głowy, nowotwór, bądź stwardnienie rozsiane.

U osób w podeszłym wieku najczęstszą przyczyną pojawienia się padaczki jest udar bądź guz mózgu.

Diagnostyka i dobór leczenia padaczki.

Gdy napad padaczkowy zdarzy się więcej niż jeden raz, należy bezwzględnie udać się na konsultację do lekarza specjalisty, jakim jest neurolog. Lekarz przeprowadza dokładny wywiad z pacjentem oraz z osobą będącą świadkiem ataku epilepsji u pacjenta, by móc dokładniej sprecyzować schorzenie. Bardzo istotne w diagnostyce padaczki jest badanie EEG (elektroencefalografia mózgu), tomograficzne oraz rezonans mózgu.
Po prawidłowo postawionej diagnozie neurolog dobiera leki przeciwpadaczkowe, odpowiednie do rodzaju napadów. W leczeniu farmakologicznym bardzo ważne jest systematyczne i skrupulatne zażywanie leków oraz cykliczne badania krwi, takie jak morfologia i próby wątrobowe.
Zdarza się, iż chory nie reaguje na leki, wtedy włączane jest leczenie chirurgiczne, w postaci zabiegu na tkance mózgowej.

Należy wspomnieć jeszcze o tzw. diecie katogennej, która jest również formą leczenia epilepsji. Polega ona na spożywaniu produktów bogatych w tłuszcze, ale ubogich w cukry. Głównie stosuje się ją u dzieci, gdy są odporne na leki.

Wszystkie sposoby leczenia padaczki, aby były bardziej skuteczne, powinny być wspierane przez samego chorego, a mianowicie osoba lecząca się na epilepsję musi unikać alkoholu, papierosów oraz braku snu, ponieważ są to czynniki, które prowokują napady padaczkowe.