Leczenie padaczki

Czym jest padaczka?

Padaczka inaczej zwana epilepsją jest zaburzeniem neurologicznym, które powstaje na skutek pewnego rodzaju zaburzeń mózgu. Taka niesprawność mózgu powstaje, gdy dochodzi do nagłych i napadowych wyładowań wewnątrz komórek nerwowych. Napady padaczkowe mogą mieć różne nasilenie. Objawiają się albo krótkotrwałymi drgawkami, wstrząsami połączonymi z utratą świadomości, bądź dłuższymi atakami, którym towarzyszą silne drgawki. Padaczka jest chorobą przewlekłą mózgu i stanowi jedno z najczęściej występujących schorzeń neurologicznych.

Przyczyny epilepsji.

Niestety nie u każdego chorego można określić przyczynę zaburzenia, jakim jest padaczka. Zazwyczaj choroba uaktywnia się już w wieku dziecięcym i jej przyczyną jest uszkodzenie mózgu jeszcze w trakcie ciąży, czyli w okresie życia płodowego. Zdarza się również, iż anomalie w trakcie porodu (gdy dochodzi do niedotlenienia mózgu) lub tuż po nim, przyczyniają się do pojawienia się epilepsji u dziecka. Ponadto przyczynami mogą być urazy głowy, wady genetyczne czy też mózgowe porażenie dziecięce.

W sytuacji, gdy epilepsja ujawnia się u osoby dorosłej, można przypuszczać, iż przyczyną może być uraz głowy, nowotwór, bądź stwardnienie rozsiane.

U osób w podeszłym wieku najczęstszą przyczyną pojawienia się padaczki jest udar bądź guz mózgu.

Diagnostyka i dobór leczenia padaczki.

Gdy napad padaczkowy zdarzy się więcej niż jeden raz, należy bezwzględnie udać się na konsultację do lekarza specjalisty, jakim jest neurolog. Lekarz przeprowadza dokładny wywiad z pacjentem oraz z osobą będącą świadkiem ataku epilepsji u pacjenta, by móc dokładniej sprecyzować schorzenie. Bardzo istotne w diagnostyce padaczki jest badanie EEG (elektroencefalografia mózgu), tomograficzne oraz rezonans mózgu.
Po prawidłowo postawionej diagnozie neurolog dobiera leki przeciwpadaczkowe, odpowiednie do rodzaju napadów. W leczeniu farmakologicznym bardzo ważne jest systematyczne i skrupulatne zażywanie leków oraz cykliczne badania krwi, takie jak morfologia i próby wątrobowe.
Zdarza się, iż chory nie reaguje na leki, wtedy włączane jest leczenie chirurgiczne, w postaci zabiegu na tkance mózgowej.

Należy wspomnieć jeszcze o tzw. diecie katogennej, która jest również formą leczenia epilepsji. Polega ona na spożywaniu produktów bogatych w tłuszcze, ale ubogich w cukry. Głównie stosuje się ją u dzieci, gdy są odporne na leki.

Wszystkie sposoby leczenia padaczki, aby były bardziej skuteczne, powinny być wspierane przez samego chorego, a mianowicie osoba lecząca się na epilepsję musi unikać alkoholu, papierosów oraz braku snu, ponieważ są to czynniki, które prowokują napady padaczkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *